Webové rozhraní pro aplikaci Bakalari na PK se připravuje.